Zakres działalności

W ramach prowadzonej kancelarii prawnej proponujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Zapewniamy prowadzenie zastępstwa procesowego we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądami wszystkich instancji, a także policją i prokuraturą.

Obsługa obejmuje pełną pomoc prawną świadczoną na podstawie umowy o stałą obsługę prawną, jak również na podstawie jednorazowych zleceń. W zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta, świadczona może być: osobiście (w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta), za pośrednictwem telefonu i internetu, w formie pisemnych opinii w tym szczegółowych analiz i krótkich porad.

Kancelaria świadczy usługi w sferze większości dziedzin prawa polskiego. W szczególności zakres ten obejmuje prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółdzielcze.

Windykacja przedsądowa, postępowania ugodowe, postępowanie sądowe, postępowania egzekucyjne, postępowanie przygotowawcze, postępowanie wykonawcze – na każdym z tych etapów mogą Państwo liczyć na pomoc Kancelarii.