O mnie


adw. Maciej Niziński

W 2018 r. zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Już w trakcie studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego związał swoją przyszłość z tym zawodem nabywając doświadczenie w trakcie praktyk w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej w Instytucie Prawa Cywilnego w 2014 r. rozpoczął pracę w renomowanej wrocławskiej kancelarii. W latach 2015-2017 odbywał aplikację adwokacką, początkowo jako członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a od 2016 r. Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, współpracując z wieloma adwokatami i radcami prawnymi. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, jak również sprawami karnymi.  Kancelarię adwokacką prowadzi od 2018 r.