Zespół

adw. Mateusz Syc

Adwokat od 2018 r. Już w trakcie studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zdobywał doświadczenie we wrocławskich kancelariach adwokackich o różnych specjalizacjach. W 2014 r. obronił pracę magisterską traktującą o procesie karnym. Aplikację adwokacką w latach 2014-2017 odbywał w kancelarii w Świdnicy, przy czym w ramach zastępstwa współpracował z adwokatami i radcami prawnymi z całej Polski. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, sprawami odszkodowawczymi, w szczególności z ubezpieczeń OC i AC, a także innymi sprawami cywilnymi o charakterze majątkowym. 

adw. Maciej Niziński

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów odbywał praktykę w kancelarii adwokackiej. Pracę magisterską obronił z zakresu prawa cywilnego. W latach 2015-2017 odbywał aplikację adwokacką. Od 2015 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a od 2016 r. Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. W trakcie aplikacji pracował w renomowanej wrocławskiej kancelarii oraz współpracował z wieloma adwokatami i radcami prawnymi. W 2018 r. zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i ubezpieczeń społecznych.