Zespół

adw. Mateusz Syc

Adwokat od 2018 r. Już w trakcie studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zdobywał doświadczenie we wrocławskich kancelariach adwokackich o różnych specjalizacjach. W 2014 r. obronił pracę magisterską traktującą o procesie karnym i uzyskał tytuł magistra prawa. Aplikację adwokacką w latach 2015 – 2017 odbywał w kancelarii adwokackiej w Świdnicy, przy czym w ramach zastępstwa współpracował z adwokatami i radcami prawnymi z całej Polski. Po zdanym egzaminie adwokackim prowadzi własną praktykę zawodową w Świebodzicach. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, sprawami odszkodowawczymi, w szczególności z zakresu ubezpieczeń OC i AC, a także innymi sprawami cywilnymi.


adw. Maciej Niziński

W 2018 r. zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Już w trakcie studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego związał swoją przyszłość z tym zawodem nabywając doświadczenie w trakcie praktyk w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej w Instytucie Prawa Cywilnego w 2014 r. rozpoczął pracę w renomowanej wrocławskiej kancelarii. W latach 2015-2017 odbywał aplikację adwokacką, początkowo jako członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a od 2016 r. Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, współpracując z wieloma adwokatami i radcami prawnymi. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i ubezpieczeń społecznych.